Skip to content

Lze se vyhnout sell-out?

Ústavní soud již ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 56/05, ze dne 27. 3. 2008 upozorňoval na skutečnost, že k vyváženosti právní úpravy postavení minoritních akcionářů v poměrech České republiky by přispělo, kdyby zákonodárce upravil (vedle institutu squeeze-out) rovněž jejich právo na to, aby hlavní akcionář měl povinnost na jejich žádost jejich akcie odkoupit (tzv. sell-out), k čemuž po dobu platnosti obchodního zákoníku nakonec nikdy nedošlo.

Zdroj: ePrávo