Skip to content

Články | 4 situace, ve kterých by si pověřenec pro ochranu osobních údajů měl vědět rady (+ řešení)

By Mgr. Martin Kornel, Ph.D. Účinnost nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR, s sebou nese řadu nových situací a povinností, které dopadnou na všechny osoby. Jednou z povinností, která některým správcům a zpracovatelům s účinností nařízení vznikla, je jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. O konkrétních situacích, ve kterých by si takový pověřenec měl vědět rady, a jejich případném řešení, se můžete dočíst v následujícím článku.

Zdroj: Právní prostor