Skip to content

Na co si dát rovněž pozor při psaní návrhu na zrušení opatření obecné povahy?

Podle soudního řádu správního má soud při rušení opatření obecné povahy nebo jeho části v rozsudku určit, k jakému dni tak činí. Rovněž navrhovatel tedy může, resp. by měl v návrhu určit, k jakému okamžiku navrhuje opatření obecné povahy nebo jeho část zrušit, byť v praxi je tato možnost často přehlížena. Pokud žádný okamžik neurčí, soud v případě vyhovění návrhu opatření obecné povahy či jeho část zruší ke dni právní moci rozsudku, což může být pro navrhovatele v závislosti na okolnostech věci příslovečným Pyrrhovým vítězstvím.

Zdroj: ePrávo