Skip to content

Pirátský poslanec chce prodloužit dobu ke zkoumání mimořádného vydržení majetku

By Eva Paseková

Pirátský poslanec Lukáš Černohorský chce zabránit mimořádnému vydržení státního majetku, který byl podle něj v minulosti pochybným způsobem privatizován a převáděn a příslušné orgány, například soudy, dosud neobjasnily podstatné právní aspekty těchto majetkových převodů. V občanském zákoníku tak navrhuje prodloužení minimální doby nutné k tzv. mimořádnému vydržení z pěti na deset let.

Vydržení představuje způsob nabytí vlastnického práva, ke kterému dochází držením věci po zákonem stanovenou dobu. V případě mimořádného vydržení, ke kterému dochází, uplyne-li dvojnásobně dlouhá doba, než jaké by bylo zapotřebí k vydržení, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. Nesmí mu být však prokázán nepoctivý úmysl (§ 1095 NOZ). O mimořádné vydržení se jedná, uplynula-li dvojnásobná lhůta pro vydržení, což je u nemovitých věcí 20 let.

Jako příklad uvádí důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku životní situace, kdy někdo drží movitou věc, ale není schopen dokázat svůj vlastnický titul proti tomu, kdo jeho vlastnictví popírá, kdy byl převeden pozemek o chybně stanovené výměře, než je výměra skutečná, nebo pozemek chybně označený parcelním číslem, takže nabyvatel v dobré víře drží něco jiného, než pro co mu svědčí vlastnický titul.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se
Registrovat se
Více informací

(epa)

Příspěvek Pirátský poslanec chce prodloužit dobu ke zkoumání mimořádného vydržení majetku pochází z Česká justice

Zdroj: Česká justice