Skip to content

Sbírka listin z pohledu zahraničních osob

Pro zahraniční osoby jsou požadavky na ukládání dokumentů do sbírky listin stanoveny odlišně od požadavků kladených na „tuzemské“ osoby. V rámci zahraničních osob pak dále odlišujeme právnické osoby podléhající právnímu režimu a fyzické osoby se státním občanstvím některého z členských států Evropské unie (dále jen „EU“), či státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) včetně jejich odštěpných závodů (dále také společně jen „Osoby z EU a EHP“).[1] Této podskupině zahraničních osob jsou pak uděleny výjimky z některých povinností, jak bude popsáno níže.

Zdroj: ePrávo