Skip to content

Ústavní soud částečně vyhověl stížnosti ženy, která sedm let vede spor o náhradu nákladů na výživu s mužem pravomocně odsouzeným za vraždu jejího manžela

Ústavní soud, Brno, TZ 79/14II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) částečně vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil výrok o náhradě nákladů řízení rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces.Stěžovatelka se žalobou domáhala, aby žalovanému (v tomto řízení vedlejšímu účastníkovi) byla uložena povinnost zaplatit jí částku…

Zdroj: Ústavní soud