Skip to content

Akce | Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů – žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury

By Petr Kořínek

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu procesních institutů správního soudnictví, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Zdroj: Právní prostor