Skip to content

Akce | Vliv insolvenční řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů – se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení

By Petr Kořínek

Program přednášky (tematické okruhy):
  • Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • Zahájení rozhodčího řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • Zahájení jiného řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení
  • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na dříve zahájená soudní a rozhodčí řízení
  • a další

Zdroj: Právní prostor