Skip to content

Články | Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti

By Mgr. Vladimír Janošek

Podle § 90 odst. 1 z. v. ř. platí, že nebyl-li návrh na zápis odmítnut podle § 86 z. v. ř., rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé.

Zdroj: Právní prostor