Skip to content

Šabatová žádá vládu, aby zajistila dálkové nahlížení do spisů

By Eva Paseková

Návrh veřejné ochránkyně práv, aby správní řád výslovně umožňoval dálkové nahlížení do spisů formou zaslání kopií účastníkům řízení, projedná v pátek 11. ledna 2019 na svém jednání vláda. Kromě toho navrhuje ombudsmanka povinnost doplnit do úředních rozhodnutí větu, že účastník má právo podat soudní žalobu.

Veřejná ochránkyně práv se dálkovým nahlížením do spisů zabývá dlouhodobě. Naposledy vyzvala vládu, aby zajistila dálkové nahlížení do spisů formou pořizování a posílání kopií na začátku prosince. „V době internetu, datových schránek, elektronizace veřejné správy a snah snižovat byrokracii zde máme situaci, kdy se člověk musí osobně dostavit na úřad, aby si vyzvedl prostou kopii dokumentu ze spisu. Nic přitom nebrání, aby úředník dokument nekopíroval, ale naskenoval a poslal. Zákon to umožňuje a některé úřady tak postupují, jiné to však odmítají. Žádala jsem ministerstvo, aby praxi úřadů sjednotilo ve prospěch lidí, ale ministerstvo odmítlo. Obracím se proto na vládu, aby tento postup výslovně upravila zákonem,“ uvedla Šabatová.

Podle svých slov se ombudsmanka se setkává s případy, kdy lidé z nejrůznějších důvodů nemohou osobně navštívit úřad, u něhož se řízení v jejich věci vede, a nemohou tak uplatnit své právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude úřad rozhodovat. V současné době musí spoléhat pouze na vstřícnost toho kterého úřadu, protože podle zjištění ombudsmanky některé úřady kopie dokumentů účastníkům na žádost zasílají, jiné to však odmítají. „Ombudsmanka žádala ministra vnitra, aby praxi úřadů sjednotil ve prospěch zasílání kopií a usnadnil tím řadě lidí život. Ministr to odmítl, proto se ombudsmanka obrátila na vládu,“ uvedla veřejná ochránkyně práv před jednáním vlády.

Nařídit úřadům závazně dálkový způsob jednání ovšem odmítli oba ministři vnitra Lubomír Metnar (ANO11) i Jan Hamáček (ČSSD). Česká justice o záležitosti informovala už v prosinci.

Druhý projednávaný návrh se týká informování o možnosti podat žalobu proti správnímu rozhodnutí žalobu. „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána nezávislým a nestranným soudem v případě, kdy nesouhlasí s úředním rozhodnutím. Přestože je většina úředních rozhodnutí zákonná, existují i sporné případy. Úřady by na možnost soudního přezkumu měly účastníky řízení upozorňovat. Podle ombudsmanky nejde o žádnou nadměrnou zátěž pro úřady, protože by stačilo do stávajících poučení, která jsou součástí rozhodnutí, doplnit jednu standardizovanou větu o možnosti podání soudní žaloby. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení takto lidi poučují už řadu let a není důvod, aby stejně nepostupovaly i jiné správní orgány,“ uvedla k pátečnímu jednání ve vládě veřejná ochránkyně práv.

(ire)

Příspěvek Šabatová žádá vládu, aby zajistila dálkové nahlížení do spisů pochází z Česká justice

Zdroj: Česká justice