Skip to content

Články | Oznamovací povinnost veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů

By JUDr. Jiří Kapras

Problematika oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů je tématem, které zejména v posledních týdnech a měsících nabývá na významu. Upravuje ji zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který definuje veřejné funkcionáře v § 2 odst. 1 a 2. Tito veřejní funkcionáři jsou rozděleni do dvou základních skupin.

Zdroj: Právní prostor