Skip to content

Malé a střední podniky v evropských dotacích

V novém programovacím období Evropské unie na roky 2014-2020 mají výsostné postavení malé a střední podniky, které mají možnost získat evropské dotace ve výši až 100% úhrady způsobilých výdajů na projekt[1]. Celkově mají malé a střední podniky v novém finančním období Evropské unie na roky 2014-2020 možnost získat nejen finanční podporu, ale nově také jiné druhy podpory zaměřené na vývoj inovativních produktů či služeb daného podniku nebo služby odborného mentoringu či coachingu pod vedením celoevropsky známých manažerů úspěšných podniků. Jaká kritéria musí podnik splňovat, aby byl považován za malý nebo střední podnik oprávněný čerpat evropské dotace, najdeme především v příloze Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků (dále jen „Doporučení“).[2]

Zdroj: ePrávo