Skip to content

Články | Nové přístupy a možnosti v regulaci společného jmění manželů v OZ

By JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Občanský zákoník obsahuje shodně jako dosavadní právní úprava regulaci manželského majetkového společenství, tj. společného jmění manželů. Ačkoli je zákonná reglementace na první pohled v mnoha ohledech shodná jako v občanském zákoníku z roku 1964, vzniká otázka, zda s přijetím nového kodexu není čas přehodnotit některé dosavadní závěry doktríny a judikatury.

Zdroj: Právní prostor