Skip to content

Články | Zápisy do obchodního rejstříku levněji a rychleji

By Tomáš Volejník Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob již od 1. ledna 2014 stanovil možnost provádění zápisů do obchodního rejstříku notáři. Tento postup je však fakticky možný až od 15. května 2015, kdy byly odstraněny technické i právní překážky, které notářům nedovolily zápisy uskutečnit.

Zdroj: Právní prostor