Skip to content

Jak ošetřit nefungující „akcionářské manželství“, případné rozkoly aneb jak nastavit akcionářské vztahy a řešit patové situace

Může být manželství mezi manželi ideální, potažmo dá se vůbec říci, že existuje tzv. ideální manžel či ideální manželka? Tato otázka mne napadla již při zamyšlení se nad označením tohoto článku, neboť s jistou nadsázkou by bylo možné vztah mezi akcionáři přirovnat k manželství – „akcionářskému manželství“. Tj. vzájemnému vztahu, na kterém se musí neustále pracovat, budovat jej a udržovat „nadšení“ ze vzájemné spolupráce, aby fungoval bez větších obtíží.

Zdroj: ePrávo