Skip to content

Články | Reforma správního trestání a odpovědnost za přestupky (vybrané změny v právní úpravě)

By Mgr. Martina Weissová

Již před více než rokem nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky), a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“), které nahradily zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“).

Zdroj: Právní prostor