Skip to content

Další judikát NS k aplikaci § 421a občanského zákoníku z roku 1964: perforace tepny při spinální angiografii

By Ivo Smrž I když byl počínaje rokem 2014 zrušen občanský zákoník z roku 1964 a s ním i jeho tolik kritizovaný § 421a zakotvující odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje či jiné věci použité při plnění závazku (viz např. zde: https://zdravotnickepravo.info/tazeni-proti-paragrafu-421a-obcanskeho-zakoniku/), budou ještě po nějakou dobu „dobíhat“ spory, v nichž se toto ustanovení bude aplikovat.… Read More »

Zdroj: Zdravotnické právo