Skip to content

Akce | Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny

By Petr Kořínek

Již 13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. Úvodní plenární sekce se věnuje 30 letům posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Zdroj: Právní prostor