Skip to content

Vyjasnění pozice členů orgánů obchodních společností z hlediska DPH

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném judikátu[1] interpretoval zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) ve smyslu unijního práva a umožnil tím jednatelům a jiným členům statutárních orgánů obchodních společností vybrat si, jak zdaňovat své příjmy plynoucí ze společnosti. První možností je, aby své působení pro společnost na základě smlouvy o výkonu funkce řadili ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o DPH pod samostatnou ekonomickou činnost a uplatňovali na ni sazbu daně z přidané hodnoty. Druhou alternativou je považovat a rovněž zdanit svou činnost jako závislou podle zákona o daních z příjmů. To se ale brzo změní.

Zdroj: ePrávo