Skip to content

Články | Náhradní doručení v civilním sporu

By Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M.

Doručení v civilním procesu vyvolává zásadní následky pro strany sporu i soud. Náhradní doručení by se tak mělo uplatňovat výjimečně. Jsou s ním spojeny zásadní otázky, které lze považovat za jedny ze základních problémů stojících na samém počátku procesu, který má být nejen právní, ale i spravedlivý.

Zdroj: Právní prostor