Skip to content

Novela zákona o ochranných známkách

V minulém roce byla uskutečněna rozsáhlá novela zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen „Zákon“). Novela byla provedena zákonem č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a některé další zákony (dále jen „Novela zákona“), který se v Parlamentu ČR projednával déle než půl roku, poté byl na konci listopadu 2018 doručen prezidentovi republiky k podpisu. Po podpisu prezidentem republiky byla Novela zákona odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů, kde byla vyhlášena dne 13. prosince 2018 a účinnosti nabyla dne 1. ledna 2019.

Zdroj: ePrávo