Skip to content

Články | Finanční záruka ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ČR – Okamžik vzniku práva dlužníka požadovat po věřiteli vrácení plnění, které na jeho úkor neoprávněně získal na základně finanční záruky

By Michal Jakoubek

Finanční záruka je zajišťovacím institutem upraveným v ust. § 2029 – § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož úprava je do značné míry převzata z předchozí úpravy v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to bankovní záruky dle ust. § 313 – § 322 obchodního zákoníku.

Zdroj: Právní prostor