Skip to content

Články | Malý stavební seriál – díl první: Pomocník pro základní orientaci ve smlouvě, při přípravě a řízení stavby

By JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

Prioritou není proces zadávání, ani zajištění plnění smlouvy pokutami – prioritou je úspěšné dokončení stavby! K tomu vede řádná příprava, srozumitelné zadání, projektové řízení a spolupráce účastníků výstavby (především objednatele, zhotovitele a projektanta) na základě dobré smlouvy.

Zdroj: Právní prostor