Skip to content

Aktuality | Návrh zákona o hromadných žalobách míří do meziresortního připomínkového řízení

By Ministerstvo spravedlnosti Cílem tohoto zákona je zavést ucelenou a komplexní právní úpravu, která usnadní vymáhání takzvaných stejnorodých nároků v řízení před soudy. V případě schválení zákona bude do českého práva zaveden prostředek, který výrazně odlehčí soudům, povede k urychlení soudního řízení, účastníkům řízení ušetří náklady a pomůže k efektivnějšímu a hospodárnějšímu fungování justice.

Zdroj: Právní prostor