Skip to content

Pirát Michálek: Vybraná judikatura by měla být přímo v textu zákonů

By Eva Paseková

Ve středočeské Seči byl dnes zahájen dvoudenní odborný kongres Právní prostor. Akce navazuje na předchozích osm úspěšných ročníků. Pořadatelem je opět společnost CODEXIS, autor stejnojmenného informačního právního systému. Odbornou záštitu nad letos převzala ministerstva spravedlnosti a vnitra společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a Českou advokátní komorou.

V průběhu dnešního a zítřejšího dne se svými příspěvky vystoupí sedmnáct řečníků. Jsou jimi přední odborníci z právní praxe – advokáti, soudci, představitelé veřejné správy i právní akademici, například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal (téma Odklony v justiční praxi), místopředseda téhož soudu Roman Fiala (téma Spory o dědické právo), popularizátor práva a ústavní právník Jan Kysela (téma Nad aktuálními návrhy změn ústavního pořádku), předseda pražského městského soudu Libor Vávra(téma Kdo si hraje, nezlobí), ombudsmanka Anna Šabatová (téma Deset let antidiskriminačního zákona v České republice), ústavní soudce David Uhlíř (téma Právo na spravedlivý proces, právo na spravedlivý rozsudek), prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová (téma Novela zákona o soudech a soudcích – úspěch či prohra?) anebo bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa (Nezávislost soudů – kdo a proč ji má bránit, aneb kdo jsou ti útočníci).

Česká justice akci sleduje přímo na místě. V průběhu obou dnů budeme přinášet o obsahu přednesených příspěvků a diskusi o nich aktuální zpravodajství.

Prvním řečníkem byl pražský advokát Petr Meduna, specializující se na restituce. Ve svém příspěvku se zamyslel nad tím, co vše může být klíčem k soudní síni. Název svého příspěvku nezvolil náhodně. Petr Meduna je totiž společně s ústavním soudcem Jaromírem Jirsou, předsedou pražského městského soudu Liborem Vávrou a advokátem Kryštofem Jankem spoluautorem již druhého vydání stejnojmenné publikace. Meduna ve svém vystoupení popsal vývoj, kterým česká advokacie i justice prošly za posledních třicet let.

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala se ve svém příspěvku zabýval spory o dědické právo. Připomněl, že je-li mezi dědici sporné, kdo z nich je dědicem a jaký podíl z pozůstalosti mu náleží, mohou se obrátit na soud a ten rozhodne, kdo z nich má na dědictví nebo na jeho větší rozsah silnější právo. K úspěšnosti takové žaloby přitom podle Fialy není tvrdit naléhavý právní zájem. Ten už totiž tomu, kdo tuto žalobu podá, vyplývá z toho, že ho k podání takové žaloby vyzývá občanský zákoník. V případě jiných určovacích žalob, například o to, zda tu nějaký právní vztah trvá anebo ne, je přitom nutné naléhavý právní zájem tvrdit. Současně Fiala připomněl, že v těchto sporech musí ten, kdo se dědictví nebo určitého podílu na něm domáhá, vždy zažalovat všechny ostatní v úvahu přicházející dědice, resp. účastníky dědického řízení.

Poslanec Pirátské strany Jakub Michálek se zamýšlel nad aktuálními problémy autorského práva. „Je přípustné kopírovat hudební noty? Praxe českých knihoven ani copycenter není jednotná. Zatímco někde od vás za zkopírování not jakožto autorského díla vyberou poplatek za každou stránku, jinde za celé dílo,“ uvedl Michálek.
Pozastavil se i nad tím, že podle současného autorského zákona musí veřejnou hudební produkci kolektivnímu správci předem nahlásit i sám její autor. „Například Jarek Nohavica si kdysi stěžoval, že nejdříve musí na Ochranný svaz autorský nahlásit, jaké všechny své písničky bude hrát na svém koncertu. To chceme změnit,“ uvedl Michálek.
Podle něj adresátům zákonů obecně pomůže, když se vybraná judikatura časem vtělí přímo do textu zákonů. Od běžných lidí totiž podle Michálka nelze žádat, aby se v judikatuře vyznali. „Budou-li všechna judikatorní vodítka přímo v zákonech, stane se právo srozumitelnějším a přehlednějším i pro ty, co se v judikatuře sami nevyznají a na advokáty se z nějakého důvodu nemohou obrátit,“ dodal Michálek.

Tomáš Nahodil

Příspěvek Pirát Michálek: Vybraná judikatura by měla být přímo v textu zákonů pochází z Česká justice

Zdroj: Česká justice