Skip to content

Odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu

Spadne-li strom na pozemek jiného vlastníka a způsobí tím škodu na majetku či zdraví třetí osoby, je nutné zkoumat příčinu takového pádu. Pokud strom spadne (výlučně) vlivem povětrnostních podmínek, je nutné posuzovat odpovědnost vlastníka pozemku podle ustanovení §§ 2900 – 2902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pokud strom či jeho větve spadnou samy, bez vnějších vlivů, je nutné odpovědnost vlastníka stromu posoudit podle ustanovení § 2937 občanského zákoníku.

Zdroj: ePrávo