Skip to content

Články | Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza

By Mgr. Jan Ptáčník, PhDr.

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo Vládě ČR návrh zákona, kterým se po vzoru některých zahraničních úprav a pod vlivem teprve připravované legislativy EU má do českého právního řádu zavést institut tzv. hromadných žalob určených ke kolektivnímu uplatňování individuálních práv.[1]

Zdroj: Právní prostor