Skip to content

Promlčení práva na náhradu újmy na zdraví a přechodná ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 – rozsudek Nejvyššího soudu

By Ivo Smrž Nejvyšší soud zveřejnil na svých internetových stránkách právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, které se konalo dne 10. dubna 2019. Jedním z takto zveřejněných rozhodnutí je i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3377/2018, který se zabýval problematikou určení rozhodné právní úpravy promlčení práva na náhradu… Read More »

Zdroj: Zdravotnické právo