Skip to content

Články | Institut postoupení smlouvy a jeho zákonná specifikace

By JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

Institut postoupení smlouvy byl do českého právního řádu zakotven teprve nedávno, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Z právního hlediska se tak jedná o relativně nový institut, který v praxi funguje jen několik let a jeho využívání se stále ještě nedostalo lidem a podnikatelům dostatečně pod kůži.

Zdroj: Právní prostor