Skip to content

Změny v leg. | Novela vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a vyhlášky o technických podmínkách požární techniky

By Mgr. Martin Glogar Dne 14. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 118/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Zdroj: Právní prostor