Skip to content

ÚS: Nesprávné a nepřezkoumatelné rozhodnutí o věcné příslušnosti (17.05.2019)

By US Rozhodnutí o věcné příslušnosti učiněné podle § 104a občanského soudního řádu je konečné a zavazuje účastníky řízení i soudy. Ústavní soud pak nevstupuje do rozhodování podle tohoto ustanovení z pozice další instance obecných soudů, přísluší mu však kontrolovat, zda byly respektovány požadavky vyplývající z práv zaručených hlavou pátou Listiny, a to včetně dodržení zákonných pravidel pro určení příslušnosti soudu a soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny). Rozhodnutí podle § 104a občanského soudního řádu učiněné v rozporu se zákonným ustanovením je vždy porušením ústavně zaručeného práva na zákonného soudce.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1490/18, ze dne 2. 4. 2019

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství