Skip to content

Rozhodnutí NS – Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví

By Tomáš Doležal Problematika dalších nemajetkových újem při ublížení na zdraví je kapitolou, kterou se v poslední době zaobírá odborná literatura /viz články kolegy Mališe/ a nyní se k ní vyjádřil v rozhodnutí i NS. Z rozhodnutí: Další nemajetková újma ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen postarat… Read More »

Zdroj: Zdravotnické právo