Skip to content

Akce | Rizika korupce v regionech a jejich snižování cestou otevřeného vládnutí a občanské participace

By Petr Kořínek

Ve čtvrtek 13. června 2019 se uskuteční bezplatný vzdělávací a diskuzní seminář na téma Rizika korupce v regionech a jejich snižování cestou otevřeného vládnutí a občanské participace.

Seminář je určen pro zastupitele a úředníky místních samospráv Libereckého kraje a je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást víceletého projektu Mapování rizik korupce v regionech uskutečněného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

Zdroj: Právní prostor