Skip to content

Posuzování odpovědnosti školy za úraz žáka při hodině tělocviku

By Tomáš Doležal Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 5492/2017 byl nucen zabývat problematikou posuzování situace, kdy během hodiny tělesné výchovy v tělocvičně základní školy došlo u žáka v důsledku náhle vzniklé fibrilace srdečních komor k zástavě krevního oběhu, která způsobila hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu. Otázkou… Read More »

Zdroj: Zdravotnické právo