Skip to content

IPB se vrací… Nahradí stát minoritním akcionářům škodu za zmařenou investici jako Saluce?

V minulosti se řada minoritních akcionářů pokoušela od státu vymoci náhradu škody za zmařenou investici v IPB. Nejvyšší soud však veškeré tyto snahy označil za předčasné s tím, že škoda spočívající v poklesu tržní hodnoty akcií IPB v důsledku pochybení státu nemůže akcionářům v případě probíhajícího konkursu na majetek IPB vzniknout dříve než při skončení konkursu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1251/2014, ze dne 16. 6. 2015).

Zdroj: ePrávo