Skip to content

Prezident Zeman jmenoval navzdory vládě po 16 letech kandidáta na profesora

By Eva Paseková

Prezident Miloš Zeman se rozhodl vyhovět 16 let starému návrhu na jmenování profesorem. Kandidáta na profesora v oboru analytická chemie Ladislava Novotného, jemuž profesuru v roce 2003 vetovala informace od tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky ohledně jeho prověřování daňovou správou, jmenoval už letos v dubnu. Vláda nyní projedná kontrasignaci tohoto aktu. Česká justice má vládní materiál k dispozici.

Celé je to v kostce příběh o tom, jak presumpci neviny pojímají vrcholné orgány státu. A také, bohužel, o dlouhé cestě spravedlnosti v Čechách. Návrh na jmenování docenta Ladislava Novotného profesorem v oboru analytická chemie obdržela v únoru 2003 tehdejší ministryně školství Petra Buzková od rektora Univerzity Pardubice. Novotný prošel zákonem předpokládaným procesem, splnil všechny požadavky, a proto byl spolu s dalšími 97 kandidáty předložen prezidentovi republiky ke jmenování a vláda zároveň dostala materiál ke kontrasignaci.

Na jednání vlády v dubnu 2003 se však proti Novotného jmenování postavil tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka. Jak vyplývá z materiálu, který je předložen vládě k rozhodnutí dnes, Sobotka měl v roce 2003 na vládě sdělit, že daňová správa „vede na Novotného spis“. V dokumentu je také zmínka o komunikaci mezi Ministerstvem školství ČR (MŠMT) a Kanceláří prezidenta republiky (KPR). Z té vyplývá, že ministryně Buzková požádala o osobní předání informací prezidentovi republiky. A KPR mělo být nadto sděleno, že na vládě zazněly informace dokonce o policejním vyšetřování docenta Novotného.

Faktem je, že Novotný byl od prosince 2007 trestně stíhán pro několik daňových trestných činů. Trestní řízení skončilo až v roce 2017 rozhodnutím Městského soudu v Praze, který Novotného obžaloby zprostil, protože se neprokázalo, že byl spáchán skutek, pro který byl stíhán. Následující rok se Novotnému omluvilo za nezákonné stíhání i Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Novotný, respektive představitelé jeho domovské univerzity, se snažili během let opakovaně domoci informací, proč k jeho jmenování dosud nedošlo a také jaké kroky mají ve věci činit. Bezúspěšně. Ani po skončení trestní věci zprošťujícím rozsudkem soudu po deseti letech od zahájení trestního stíhání však úřady nebyly schopny, jak vyplývá z aktuálního materiálu pro vládu, věc vyřešit. Novotný se obrátil v roce 2017 na MŠMT, přičemž doložil zprošťující rozsudek. Náměstek ministra školství jej ovšem odkázal na Úřad vlády ČR a ten pak posléze opět na MŠMT.

Až v dubnu letošního roku se do věci vložil prezident Miloš Zeman. Ten se Novotného rozhodl profesorem jmenovat a 19. dubna o tom informoval dopisem premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagu, spolu se žádostí o kontrasignaci tohoto rozhodnutí vládou.

(pd)

Zdroj: Česká justice