Skip to content

ÚS: K návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby (16.08.2019)

By US Postup správního soudu, jímž nebyla stěžovatelce jako osobě zúčastněné na řízení, dána možnost vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby, představuje porušení stěžovatelčina ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 1839/19, ze dne 22. 7. 2019

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství