Skip to content

Akce | Porušení povinností a neuspokojivé výsledky – jak v těchto případech ukončit pracovní poměr?

By Petr Kořínek

První část školení bude věnována modelovému průběhu kontroly ze strany inspekce práce. Náš lektor, pan Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj prozradí, na co se inspektoři při kontrolách zaměřují především a kam by tedy svou pozornost měli směřovat také zaměstnavatelé. V druhé části školení se pan Kalvoda bude zabývat sankcemi, které při objevení závažných nedostatků zaměstnavatelům hrozí.

V poslední části školení zaměří na nejčastěji pokládané dotazy, se kterými se v rámci své praxe opakovaně setkává. Měl by se tak zejména věnovat problematice odměňování, dovolené, docházky do zaměstnání nebo pracovní doby.

Zdroj: Právní prostor