Skip to content

Akce | Švarcsystém aneb Jak na servisní smlouvy a outsourcing

By Petr Kořínek

V tomto školení se Irena Lišková a Ondřej Chlada zaměří na podmínky, za kterých je možné určitou činnost přenechat jinému podnikateli nebo „vysílat“ své zaměstnance či subdodavatele do jiných firem tak, aby nešlo o tzv. zakázaný švarcsystém, skryté agenturní zaměstnávání nebo jiné formy nelegálního zaměstnávání. Seznámíte se s praktickými doporučeními a návody, jak se nedopustit porušení zákona a jak v provozu spolupráci vůbec realizovat. Lektoři nabídnou aktuální informace o rozhodovací praxi soudů a Inspekce práce a připravíVás na případné jednání s nimi.

Zdroj: Právní prostor