Skip to content

Akce | Odborové organizace – vše co musí personalista / funkcionář odborové organizace vědět o každodenním soužití se zástupcem zaměstnanců / zaměstnavatelem

By Petr Kořínek

Jste personalista nebo funkcionář odborové organizace, ale neznáte pořádně práva a povinnosti, které vyplývají z působení odborové organizace u zaměstnavatele?

Nataša Randlová a Lucie Brázdová se zaměří na nejčastější nejasnosti, problémy a otázky, které vyvstávají při „soužití“ zaměstnavatele a odborové organizace, a to praktickou formou s řadou příkladů a za použití výstupů z judikatury. Ať už jde o povinné poskytování informací, projednací povinnosti, materiální zázemí, které musí zaměstnavatel odborům pro jejich činnost vytvořit, či kolektivní vyjednávání.

Zdroj: Právní prostor