Skip to content

Právo minoritních akcionářů domáhat se odkupu svých akcií – proces sell-out

V průběhu života každé akciové společnosti může nastat situace, že jeden akcionář získá významný podíl na akciích společnosti a poté prakticky vyřadí ostatní menšinové akcionáře z jakéhokoliv rozhodování o osudu dané společnosti. Takoví akcionáři pak zastávají úlohu pasivního investora a pouze přihlíží dalšímu vývoji společnosti s omezenými vyhlídkami na výplatu dividend. Jak může za této situace minoritní akcionář postupovat? Dává zákon těmto menšinovým akcionářům nějaké právo, jak vystoupit z této nepříliš komfortní pozice a přinutit hlavního akcionáře, aby od nich za přijatelnou cenu odkoupil jejich akcie?

Zdroj: ePrávo