Skip to content

Články | (Ne)přiměřenost nákladů exekuce soudního exekutora ve vztahu k daňovým pohledávkám – II. část

By Mgr. Ondřej Bečvář

Názory jednotlivých soudů na poměřování nákladů exekuce ve snížené či nesnížené výši se často různí, a to i v rámci senátů jednoho soudu. Při přihlédnutí k samotnému znění daňového řádu a nákladů které bude daňový subjekt povinen uhradit, se autor přiklání k poměřování nákladů v poloviční výši.

Zdroj: Právní prostor