Skip to content

Aktuality | Rada EU schválila směrnici o ochraně whistleblowerů

By Ministerstvo spravedlnosti Rada EU ve formátu ministrů spravedlnosti schválila 7. října 2019 směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Jejím schválením vznikl společný minimální rámec pro členské státy EU v oblasti ochrany práv oznamovatelů (whistleblowerů). Příprava transpozice do českého právního řádu již probíhá.

Zdroj: Právní prostor