Skip to content

Rath si výběrem teplické věznice zvýšil šanci na podmíněné propuštění

By Eva Paseková

Nástup Davida Ratha do Vazební věznice v Teplicích překvapil některá média, neboť s ohledem na Rathovo trvalé bydliště v Hostivici se na první pohled nabízela některá z pražských věznic. Teplická věznice však má pro odsouzeného několik výrazných předností a jak Česká justice zjistila, jednu mimořádně podstatnou.

David Rath může požádat jako každý z odsouzených soud o podmíněné propuštění z výkonu trestu, v jeho případě po uplynutí dvou třetin. A pokud srovnáme dostupné statistiky rozhodování soudů o podmíněném propuštění za poslední dva roky, pak žadatelé z této věznice patří mezi pět nejúspěšnějších.

Okresní soud v Teplicích vyhověl kladně žádostem odsouzených v roce 2017 v 56,8% případů a v roce 2018 dokonce v 64,1% případů. Před „žadateli“ z Teplic se pravidelně ocitají jen ti z věznic v Českých Budějovicích, Opavě či Světlé nad Sázavou, přičemž v posledně jmenovaném případě jde o čistě ženské zařízení.

Pokud by Rath nastoupil naopak do ruzyňské či pankrácké věznice, měl by šanci výrazně nižší, pohybující se mezi 40-50%.

Mezi odborníky je současná praxe rozhodování soudů o žádostech o podmíněném propuštění terčem kritiky, neboť soudy, a i jednotliví soudci v rámci těchto soudů, mají prokazatelně různý přístup při hodnocení těchto žádostí. Odsouzený tak nástupem k výkonu trestu do konkrétní věznice může výrazným způsobem přispět k tomu, jak a kdy bude jeho žádost příslušným soudem vyřízena. Je samozřejmě otázkou, zda Rath v teplickém ústavu nakonec setrvá.

Teplická věznice má také pověst malého, pro výkon trestu „přívětivého“ zařízení s liberálním přístupem vedení. Patří spolu věznicemi ve Znojmě a Břeclavi mezi jakési „VIP“ zařízení, lidově řečeno má pověst „fešáckého kriminálu“. Sama věznice pak uvádí plnou zaměstnanost vězňů a podle informací České justice poptávka výrazně převyšuje nabídku.

Ovšem v případě možnosti být ve věznici zaměstnán jako lékař David Rath pravděpodobně úspěšný nebude, jakkoliv by to třeba konkrétní ředitel věznice uvítal. Náklady u takto malé věznice na externího lékaře mohou dosahovat až několika set tisíc korun měsíčně. Ve věznicích například také zasahuje rychlá záchranná služba k různým incidentům, které souvisí se snahou vězňů o sebepoškození. Už v roce 2015 byla tato věc řešena tehdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou, na kterou se v této věci obrátil prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Válková tehdy Kubkovi odpověděla, že ačkoliv to zákon nezakazuje, výkon lékařské praxe osobou ve výkonu trestu není možný.

Petr Dimun

Zdroj: Česká justice