Skip to content

Silné ověření uživatele

Dne 14. září 2019 vešlo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů (dále jen „Nařízení“). Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (dále jen „PSD2“)[1] byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 370/2017 Sb. o platebním styku, a to s účinností od 13. ledna 2018 (dále jen „zákon o platebním styku“).

Zdroj: ePrávo

Napsat komentář