Skip to content

Články | Pět otázek pro Ivo Pospíšila

By Mgr. Bc. Klára Švandelíková

„Institut systémové podjatosti byl řadou účastníků zneužíván k procesním obstrukcím a v mnoha případech k řetězení rozhodování,“ říká soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D., a vysvětluje, co se pod pojmem systémové podjatosti skrývá a proč se objevuje v judikatuře vrcholného správního soudního orgánu.

Zdroj: Právní prostor

Napsat komentář