Skip to content

Soudci se inspirují u učitelů: Chtějí prosadit tvůrčí volno nebo placené ozdravné pobyty

By Eva Paseková

Soudci patří mezi skupiny nejvíce ohrožené syndromem vyhoření a je třeba soustavně posilovat jejich psychickou odolnost. Soudcovská unie se proto bude snažit legislativně prosadit pro soudce tvůrčí volno nebo ozdravné lázeňské pobyty. Inspiraci našli zástupci profesní skupiny soudců u učitelů, členů justiční stráže či na Slovensku.

Záměr v rámci druhého dne 29. shromáždění delegátů Soudcovské unie v Přerově přednesli zástupci pracovních skupin a objevilo se také v závěrečném usnesení. Podle delegátů má společnost odůvodněná očekávání, aby byl soudce v kondici a psychicky vyrovnaný. Kromě toho, že by se o takovou duševní hygienu měl snažit sám, tak očekává, že i stát mu k tomu vytvoří odpovídající podmínky.

To, že jsou zástupci justice ohroženi syndromem vyhoření, je podle delegátů objektivní fakt, který dokázal průzkum Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Podle něj jsou soudci jednou z nejohroženějších skupin společně třeba s lékaři či učiteli. „Pracujeme s lidmi a jejich s problémy a málo se setkáváme s pozitivní odezvou,“ uvedla zástupkyně pracovní skupiny na sněmu.

Soudci se chtějí inspirovat u učitelů, kteří se tvůrčí volno nyní snaží přes prosadit v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících. Ozdravné pobyty a lázeňskou péči zase stát poskytuje členům justiční stráže a jako benefit ji mají soudci na Slovensku. Nejvhodnější by podle zástupců Unie bylo poskytovat péči v zařízeních Ministerstvo spravedlnosti.
Tvůrčí volno by soudce mohl mít po sedmi až deseti letech služby a trvalo by šest až dvanáct měsíců.

O prvním dni sněmu si přečtěte zde.

V rámci druhé pracovní skupiny se soudci vymezili proti tzv. kartě soudce. Veřejné údaje o výkonnosti a úspěšnosti jednotlivých soudců prosazuje zejména Česká pirátská strana v čele se svým šéfem poslaneckého klubu Jakubem Michálkem. „Vymezovat se proti konkrétnímu instrumentu nepřísluší tomuto shromáždění, zítra se takový záměr může projevit v něčem jiném, zatím je to nejmenovaný názor jednoho člověka z jedné strany,“ řekl soudce Jiří Gottwald s tím, že je třeba odmítnout celkově ideu zveřejňování podobných statistik o soudcích. Podle zástupců Soudcovské unie totiž takové informace nemají samy o sobě logické opodstatnění.
Podle přítomných soudců jde o to, že institut zákonného soudce zajišťuje náhodný výběr případů, které mají navíc každý svá specifika. U jednoho soudu na stejném úseku tak může být vedle sebe soudce, který řeší několik složitých a rozsáhlých případů a soudce, který „má štěstí“ na případy skutkově i právně banální. Bez zohlednění specifik jednotlivých případů je podle Unie zveřejňování takových údajů „zavádějící a bezpředmětné“.

Sněm také zvolil členy etického soudu Unie, který bude posuzovat případné prohřešky svých členů. Pětičlenný orgán bude mít 5 členů. Ve volbách uspěli Zdeněk Chalupa, Ondřej Kubů, Margita Marková, Veronika Křesťanová a Ladislav Derka.

Shromáždění také uložilo Republikové radě, aby ve spolupráci s etickým soudem vypracovala pravidla, který by mohla být poskytnuta soudcům jako pomůcka. Dokument by měl být i představen veřejnosti. „I ta by měla vědět, že funkce soudce vyžaduje celou řadu omezení, která by někoho ani nenapadla“, uzavřel zástupce pracovní skupiny.

Eva Paseková, Petr Dimun

Zdroj: Česká justice