Skip to content

Kritika osobování si „odbornosti“ na život, osobnost či duši dítěte aneb o právním postavení dítěte v postmoderní společnosti

Blížící se 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte (dále jen „Úmluvy“) v listopadu tohoto roku skýtá vhodnou příležitost zastavit se alespoň na chvíli u otázek, jimž se v rámci své běžné činnosti až tolik nevěnujeme či se nad nimi dokonce ani nezamýšlíme. Vůbec nejdůležitější z těchto otázek by měla být otázka vlastního významu Úmluvy a jejích důsledků pro postavení dětí ve společnosti. Právě v českém prostředí přitom v tomto ohledu nelze necítit určitou míru bolu a hořkosti. Úmluvu zde stíhá poměrně zvláštní a ne zcela radostný osud.

Zdroj: ePrávo