Skip to content

ÚS: „Automatické“ převzetí právního názoru odvolacího soudu (08.11.2019)

By US Obecné soudy nemají za úkol pouze vyslovit závěr o vině a trestu, ale je zapotřebí, aby takové rozhodnutí bylo učiněno na základě provedených důkazů a při respektování základních práv obžalovaných. Je-li závěr o vině obžalovaného, a tedy i o správnosti skutkové věty, založen jen na důkazu, který sám o sobě neobstojí, neboť nemá oporu v dalších provedených důkazech a není tak dán uzavřený řetězec, je takový závěr v rozporu s požadavky § 2 odst. 5 trestního řádu a tedy i čl. 36 odst. 1 a 40 odst. 1 a 2 Listiny, tedy zachování práva na přístup k soudu a dodržení zásady in dubio pro reo.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 1367/18, ze dne 30. 9. 2019

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství