Skip to content

Mlčenlivost a důvěrnost jako základní zásada mediace

Předkládaný text se zaměřuje na mlčenlivost a důvěrnost jako základní zásadu mediace. Mediace je jednou z alternativních metod řešení sporů, která dává ve srovnání s jinými možnostmi řešení sporů (soudem nebo třeba v rámci rozhodčího řízení) větší prostor pro individuální „příběh“, který leckdy zahrnuje nejen fakta, ale i postoje, přesvědčení, vnímání celé situace některou ze stran. Proto se také nezřídka může stát, že při mediaci dojde k odhalení poměrně citlivých skutečností, ale i pocitů a citů některé ze stran.

Zdroj: ePrávo